EmailTwitterFacebookLinkedIn

 

Privacystatement
 

Wij gaan altijd vertrouwelijk met jouw gegevens om

 

 

Wij vinden het belangrijk om correct en zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. We kijken daarbij kritisch welke informatie we echt nodig hebben in het sollicitatieproces. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met jouw gegevens. Ze worden veilig opgeslagen en verwijderd op het afgesproken moment. Dit alles op een manier die overeenkomt met de geldende wet- en regelgeving voor de bescherming van privacy.

 


Welke gegevens verzamelen we en waarom?


Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten rechtstreeks of via formulieren en/of aangehechte cv’s via onze websites en webcarekanalen. Ook verzamelen en verwerken we gegevens van sollicitanten via persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die wij opslaan zijn: contactgegevens (NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht, taal), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.), arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

We behandelen de gegevens vertrouwelijk en gebruiken ze uitsluitend voor de sollicitatieprocedure en voor de totstandkoming van de arbeidsrelatie als je bij ons komt werken. Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn.

De gegevens worden één maand na afloop van de sollicitatieprocedures vernietigd. Als wij je gegevens langer willen bewaren, vragen wij je daar na afloop van de procedure expliciet toestemming voor.

Vragen?

Heb je vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens binnen de website van Libra of wil je contact met de Functionaris Gegevensbescherming dan kun je een mail sturen naar: avg@libranet.nl.

Privacyreglement
 

Het doel van het privacyreglement is een praktische uitwerking te geven aan de bepalingen van de AVG en voor zover van toepassing de bepalingen van de WGBO. Dit is vastgelegd in een privacyreglement.

 

Het privacyreglement is van toepassing binnen Libra Revalidatie & Audiologie en heeft betrekking op het door de verantwoordelijke opgestelde register van verwerkingsactiviteiten. Dit overzicht vormt één geheel met dit reglement.